Iskolánk története

Az Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégium 1994-ben kezdte meg működését Nagyecseden. Az akkori önkormányzat részéről igényként jelentkezett a településen működő, majd az oktatási kormányzat által megszüntetett középfokú oktatás újraélesztése. A működő középfokú intézmény a nagyközség szempontjából stratégiai jelentőségű volt, ugyanis egyik feltételét képezte a városi rang újbóli elnyerésének.
A Református Egyház egyik alapfeladata az ifjúság keresztyén hitben történő oktatása, nevelése. E feladatok intézményes keretek között történő végzésének lehetősége nagy örömmel és reménnyel töltötte el a környék egyik legnagyobb lélekszámú református gyülekezetének tagjait.
Ezek után Nagyecsed Nagyközség Önkormányzata és a Nagyecsedi Református Egyházközség Presbitériuma közoktatási megállapodást kötött a református gimnázium indítására. A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségétől támogatottan, a Nagyecsedi Református Egyházközség a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. tv. 3.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a tv. 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján Nagyecsed Nagyközség Önkormányzatának támogatásával 1994. július 1. hatállyal gimnázium és kollégium alapítását határozta el.
Az Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégium az 1994/95-ös tanévben kezdte meg működését egy 9. osztállyal felmenő rendszerben, illetve a távol lakó gyermekek számára kollégiumi elhelyezés biztosításával. Mikorra az első diákok eljutottak az érettségi vizsgáig, mind a négy évfolyamon tanult már egy osztály. Bár a fenntartó terveiben szerepelt az évfolyamonkénti két tanulócsoport indítása, ez a környékbeli középiskolák elszívó hatása miatt nem tudott megvalósulni.
A 2006-os évtől bővült az intézmény tevékenységi köre. Ekkor indult a felnőttoktatás, ahol esti munkarendben van lehetőségük a tanulóknak az érettségi bizonyítvány megszerzésére. E képzés létrejöttét az oktatás területét is elérő piaci versenyhelyzet indukálta, az így keletkezett anyagi többletforrásokat az intézmény oktató-nevelő munkáját segítő eszközök beszerzésére fordította.
A következő mérföldkő a 2012/13-as tanév volt az iskola életében. Az erőszakosan integráló általános iskolai oktatás gyakorlatával egyet nem értő szülők gyermekeiket több éve elviszik más települések iskoláiba. Az óvodáskorú gyermekek szülei körében végzett közvélemény kutatás alapján egyértelművé vált, hogy erős igény van a városban az önkormányzati általános iskola mellett alternatívaként működő egyházi fenntartású alapfokú oktató-nevelő intézmény létrehozására. Ezek után döntött úgy az intézmény fenntartója, hogy tevékenységi körét bővíti az alapfokú oktató-nevelő feladattal. Az intézmény ettől az évtől felmenő rendszerben, évente egy új osztállyal bővülve nyolc osztályos általános iskola létrehozását kezdte el megvalósítani. Ettől az évtől megváltozott az intézmény neve is, és Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium néven működik tovább. Az intézmény fejlődésének következő lépcsőfoka a 2014 nyarán megvalósult telephely létrehozása volt. A székhelyen már nem tudtuk további átalakításokkal növelni férőhelyeink számát. A probléma megoldásának érdekében a helyi általános iskola fenntartójával (KLIK) kötött használati szerződés alapján jogot kaptunk az egyik oktatási épületükben kihasználatlanul álló helyiségek használatára. A 2014/2015-ös tanévtől nappali tagozatos gimnáziumi tanulóink oktatása a Nagyecsed, Rákóczi u. 12. alatt található telephelyen folyik.

Berettyán Gábor

Print Friendly