Javító vizsga témakörei – történelem

9. évfolyam

 1. Az athéni demokrácia kialakulása és működése
 2. Spárta jellemzői
 3. A z ókori vallások jellemzői
 4. A római köztársaság válsága
 5. Augustus principátusa
 6. A kereszténység születése és elterjedése
 7. Gazdasági fellendülés Európában a 10-11. században
 8. Az iszlám
 9. A magyar nép őstörténete
 10. Szent István és az államalapítás
 11. Béla és a tatárjárás

 

10. évfolyam

 1. Károly Róbert gazdaságpolitikája
 2. Hunyadi Mátyás uralkodása
 3. A nagy földrajzi felfedezések
 4. A reformáció
 5. Az önálló magyar királyság bukása
 6. A Rákóczi – szabadságharc
 7. Mária Terézia és II. József reformjai
 8. Az ipari forradalom
 9. Ideológiák a XIX. században
 10. Széchenyi és Kossuth politikai pályája
 11. Az áprilisi törvények
 12. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

 

11. évfolyam

 1. Napóleoni háborúk
 2. Az első és a második ipari forradalom
 3. feltalálók, találmányok
 4. társadalmi következmények
 5. üzemszervezési formák, energiaforrások,
 6. Az amerikai függetlenségi és polgárháború
 7. A XIX. század eszméi (liberalizmus, konzervativizmus, nacionalizmus)
 8. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon (Mária Terézia és II. József politikája)
 9. Széchenyi István
 10. Az 1848-49-es szabadságharc
 11. Német egység létrejötte
 12. Az egységes olasz állam kialakulása
 13. A világ újrafelosztása
 14. A szövetségi rendszerek kialakulása
 15. A kiegyezés
 16. Nemzetiségi kérdés Magyarországon

 

12. évfolyam

 1. Az első világháború
 2. Magyarország az első világháborúban
 3. A trianoni békediktátum és következményei
 4. A nácizmus és Hitler hatalomra jutása
 5. A bethleni konszolidáció Magyarországon
 6. A nagy világgazdasági válság
 7. A II. világháború
 8. Magyarország a II. világháborúban
 9. A hidegháború fogalma, fontosabb eseményei
 10. A Rákosi-korszak
 11. A Kádár-korszak jellemzői
 12. A rendszerváltás Magyarországon
 13. Az 1956-os forradalom és szabadságharc

 

Print Friendly