Diákpresbitérium

A DIÁKPRESBITÉRIUM (a továbbiakban D. P.)

1. Az Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákönkormányzatának legfőbb intéző és Felügyelő testülete a Diákpresbitériumi Tanács, amelyet a Diákpresbitérium tagjai alkotnak, az intézet belső életének a felelőse.

 1. A D. P. céljai és feladata:- a diákok szakmai tevékenységének támogatása
  – kapcsolattartás az iskola vezetőségével és az egyházi vezetőséggel
  – kulturális és vallásos rendezvények szervezése
  – a diákok panaszainak és kérésének a továbbítása a felettes szervekhez és azok lehetséges megoldásában javaslatokat tenni
  – megteremti az együttműködés lehetőségét az intézet vezetőivel
  – minden tevékenységéről beszámol az intézet vezetőségének,
  – elsődleges információ közvetítést vállal a diákok és a vezetőség illetve a szaktanárok felé
  – saját tevékenységi programot dolgoz ki, és ezt megvalósítja3. A D. P. Jogai:

  – súlyos fegyelmi ügyekben kezdeményezhet megrovást egyeztetve nézetét a vezető szervekkel
  – jogában áll az intézet diákjait súlyos morális, fegyelmi kihágások miatt a D. P. elé hívni, és figyelmeztetni arra, hogy hibái megismétlődése esetén az intézet vezetősége elé terjeszti kihágásait
  – összehívhatja a fegyelmi tanácsot
  – javaslatokat tehet az intézet működésével kapcsolatban
  – megtárgyalja a diákok szociális kérelmeit és véleményezi azokat
  – javaslatokat tesz az ösztöndíjak, külföldi utazás és más jellegű jutalmazási ügyekben

  4. A tagok kötelezettségei:

  – az iskola szabályzatát betartani
  – példamutató erkölcsi és emberi magatartás
  – az Intézet javainak megőrzése
  – a Diákpresbitérium határozatait elfogadni

  5. A D. P. szerkezeti felépítése:

  – a D. P. évfolyamonként 2+1(pót) tagú diák presbiterek illetve az ezeket koordináló, Tanár-társelnök

  6. A D. P. Tagjai:

– az évfolyamok diákjai közül választja az osztály közössége
– évfolyamonként 2-2 presbiter vesz részt a D. P.T. ülésein
– szavazati joguk van
– kötelesek a D. P.T. döntéseiről a saját évfolyami D. P.–i órákon beszámolni
– információ közvetítő szerepűk is van
– mandátumuk egy tanév
– újraválaszthatók
– kizárásuk esetén nem választhatók újra
– tevékenységűk helytelen gyakorlása esetén a D. P.T. figyelmezteti, illetve felfüggesztheti funkciójukból
– leválthatók amennyiben vétnek az alapszabályzatban foglaltak ellen

7. Tanár-társelnök:

– biztosítja a kapcsolatot és közvetíti az információt a D. P.T. és az iskola vezetősége között
– segíti a D. P.T. munkáját
– számonkérheti a D. P.T. munkáját
– együttműködik a D. P.T. tagjaival a megvalósítandó célok érdekében

– mandátuma egy tanév
– újraválasztható
– tevékenységének helytelen gyakorlása esetén a D. P.T. figyelmezteti, illetve felfüggesztheti funkciójából
– leváltható amennyiben vét az alapszabályzatban foglaltak ellen

 

8. ADMINISZTRATÍV KÉRDÉSEK:

– a D. P.T. félévente egyszer ülésezik,
– rendkívüli ülések hívhatók össze, ha a rendkívüli probléma adódik, és ez megvitatásra szorul
– a gyűlések nyilvánosak, de ha 50+1%-az a résztvevőknek megszavazza akkor zárt ülést, kell tartani
– a jegyzőkönyvet minden gyűlés végén fel kell olvasni és hitelesíteni
– a határozatok akkor jogerősek, ha a jelenlévők 50+1% megszavazza

Print Friendly