Javító vizsga angol nyelvből 11. évfolyamosoknak

A 11. évfolyamos tanulóknak a következő tananyagból kell felkészülniük az angol
pótvizsgára, hogy a vizsgát sikeresen le tudják tenni:
– a szavak elsajátítása (Workbook): Unit 6 – Unit 9
– a munkafüzet (Workbook) feladatainak átnézése és begyakorlása: Unit 6 – Unit 9
– a tankönyv (Student’s Book) feladatainak átnézése és begyakorlása: Unit 6 – Unit 9
– Ajánlott könyvek a szóbeli vizsgához: Szénásiné- Szekeres: Twenty-three topics for Teenagers, Bajnóczi-Haavisto: 888 kérdés és válasz angol nyelvből

A pótvizsga 2 részből fog állni:
A. Írásbeli vizsga, ahol elsősorban a szavakat és a munkafüzet feladatait, illetve néhány
feladatot a tankönyvből fogok számon kérni.
B. Szóbeli vizsga:
– Computers, the Internet (What does a computer consist of?…)
– Telecommunications (How are emails and ordinary letters different?…)
– Nature and environment (What fruit trees can you find in Hungary?…)
– Sport (Do you like sport?…)
– Your home I (Where do you live? How long have you lived where you are living now? Do you live in a house or a flat? How many rooms have you got?)
– Your home II (How can houses be made more environmentally friendly? Do you think it is better to live in a house or a flat? Would you like to live in a village or a big city?)

Print Friendly