Osztályozó és különbözeti vizsga – német nyelv

tankönyv: Kon-takt 1-3

9. évfolyam
1. félév
Témakörök:
1. Életkor
2. Család: saját család bemutatása
3. Foglalkozások: családtagok foglalkozásának bemutatása
4. Lakóhely
nyelvtan:
igeragozás: gyenge igék + erős igék ( sein, haben, fahren, laufen, nehmen )
főnévragozás: a főnév alany, tárgyas és részes esete
a birtokos névmások használata: mein, dein
eldöntendő kérdések szerkesztése, ezek megválaszolása
alapvető kérdőszavak használata, kérdések megválaszolása

alapszókincs

2. félév
Témakörök:
nyelvtan:
Modalverben
Possessivpronomen
Fragesatz
Fragewörter

alapszókincs

10. évfolyam
1. félév
Témakörök:
1. Unsere Wohnung
2. Hausarbeiten
3. Meine Familienmitglieder
4. Personenbeschreibung
nyelvtan:
Präpositionen
gehören
Konjunktionen: weil, dass
Komparation der Adjektive
Jahreszahlen

alapszókincs

2. félév
Témakörök:
1. Unsere Schule
2. Berufswahl
3. Beim Arzt
4. Mahlzeiten

nyelvtan:
Präteritum, Perfekt
Modalverben
Imperativ
lassen
Konjunktionen: als … wenn
Deklinaktion der Adjektive

alapszókincs

11. évfolyam
1. félév
Témakörök:
1. Unser Wohnort
2. Mein Tagesablauf
3. Gesundheit und Krankheiten
4. Körperteile
nyelvtan:
Das Relativpronomen
Fragewörter
sich-Verben
das Passiv

alapszókincs

12. évfolyam
1. félév
Témakörök:
1. Lebenslauf
2. Sport
3. Urlaub
4. Wetter und Jahreszeiten
nyelvtan:
als… wenn – Sätze
Vorgangspassiv, Zustandspassiv
je—desto
zu + Infinitiv
alapszókincs

2. félév
Témakörök:
1. Stadtleben, Dorfleben
2. Haustiere
3. Feste im Jahr
4. Einkauf

nyelvtan:
Konjunktiv II
Irreale Wunschsätze
haben, sein zu + Infinitiv
Verben und Adjektive mit Rektionen
Partizipien

alapszókincs

Print Friendly