Hit- és erkölcstan

Témakörök:

Jézus születése, megkeresztelése és megkísértése
A nagyhét eseményei
A tékozló fiú története
Az irgalmas szamaritánus története
A szamáriai asszony története
Jézus csodatételei
A hegyi beszéd
Pál apostol élete és munkássága
A pünkösd története és az első gyülekezetek élete
A jelenések könyve

Print Friendly