Osztályozó és különbözeti vizsga témakörei – történelem

9. évfolyam

1. félév

 1. Az újkőkor forradalma
 2. Mezopotámia és a sumer kultúra
 3. Egyiptom  és kultúrája
 4. A keleti vallások: hinduizmus, buddhizmus
 5. Az athéni demokrácia kialakulása és működése
 6. Spárta jellemzői
 7. A görög vallás és művészetek
 8. Róma a köztársaság korában
 9. A köztársaság válsága
 10. Augustus principátusa
 11. A kereszténység születése és elterjedése
 12. Az iszlám

2. félév

 1. Gazdasági fellendülés Európában a 10-11. században
 2. A magyar nép őstörténete
 3. A középkori város
 4. A rendiség fogalma és jellemző
 5. Szent István és az államalapítás
 6. Szent László és Könyves Kálmán uralkodása
 7. IV. Béla és a tatárjárás

 

10. évfolyam

1. félév

 1. Hunyadi Mátyás uralkodása
 2. A  nagy földrajzi felfedezések
 3. A reformáció
 4. Polgárháború Angliában
 5. Az abszolutizmus jellemzői
 6. Az önálló magyar királyság bukása, az ország három részre szakadása
 7. Erdély aranykora
 8. A Rákóczi – szabadságharc

2. félév

 1. A nagy francia forradalom
 2. Napóleon belpolitikája
 3. Mozgalmak és eszmék: nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus fogalma
 4. Mária Terézia uralkodása
 5. II.József uralkodása
 6. Széchenyi programja
 7. Kossuth programja
 8. Az ipari forradalom
 9. Az áprilisi törvények
 10. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

  

11. évfolyam

1. félév

 1. Napóleoni háborúk
 2. Az első ipari forradalom
 3. – feltalálók, találmányok
 4. – társadalmi következmények
 5. – üzemszervezési formák, energiaforrások,
 6. Az amerikai függetlenségi háború
 7. A XIX. század eszméi (liberalizmus, konzervativizmus, nacionalizmus)
 8. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon (Mária Terézia és II. József politikája)
 9. Széchenyi István

2. félév

 1. Az 1848-49-es szabadságharc
 2. A második ipari forradalom
 3. Német egység létrejötte
 4. Az egységes olasz állam kialakulása
 5. Az amerikai polgárháború
 6. A világ újrafelosztása
 7. A szövetségi rendszerek kialakulása
 8. A kiegyezés
 9. Nemzetiségi kérdés Magyarországon

  

12. évfolyam

1. félév

 1. Az első világháború
 2. Magyarország az első világháborúban
 3. A trianoni békediktátum és következményei
 4. A fasizmus jellemzői
 5. A bolsevik Oroszország jellemzői
 6. A nácizmus és Hitler hatalomra jutása
 7. A bethleni konszolidáció Magyarországon
 8. A nagy világgazdasági válság

2. félév

 1. A II. világháború
 2. Magyarország a II. világháborúban
 3. A hidegháború fogalma, fontosabb eseményei
 4. A Rákosi-korszak
 5. A Kádár-korszak jellemzői
 6. A rendszerváltás Magyarországon
 7. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
 8. Az Európai Unió rövid története
Print Friendly