Javító vizsga témakörei – magyar irodalom

9. évfolyam
1. Irodalmi műnemek, műfajok
2. Homérosz: Íliász (keletkezéstörténet, cselekmény, szerkezet, epikai kellékek,
embereszmény)
3. Szophoklész: Antigoné
4. A római irodalom neves alakjai (Vergilius, Horatius, Catullus)
5. A Biblia
6. A magyar irodalom kezdetei (Tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, geszták)
7.Shakespeare: Rómeó és Júlia
8. Janus Pannonius
9. Balassi Bálint
10. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

10. évfolyam
1. Az európai felvilágosodás eszmerendszere és stílusirányzatai
2. Voltaire: Candide vagy az optimizmus
3. Csokonai Vitéz Mihály élete, költészete
4. Berzsenyi Dániel élete, költészete
5. A romantikus stílusirányzat jellemzői, képviselői
6. Puskin: Anyegin
7. Katona József: Bánk bán
8. Kölcsey Ferenc élete, pályaképe, Himnusz
9. Vörösmarty Mihály élete, pályaképe, Szózat
10. Petőfi Sándor élete, pályaképe, forradalmi- és látomásköltészete
11. Jókai Mór: Az arany ember

11. évfolyam
1. Arany János élete, balladaköltészete
2. Mikszáth Kálmán élete, parasztábrázolása
3. Madách Imre: Az ember tragédiája
4. Az európai realizmus egyik nagy regényének elemző bemutatása
5.A francia szimbolizmus
6. Ady Endre költészete
7. Móricz Zsigmond novellái
8. Kosztolányi: Édes Anna
9. Babits Mihály költészete
10. Tóth Árpád költészete

12. évfolyam
1. Az avantgard stílusirányzatai
2. Hemingway: Az öreg halász és a tenger
3. Márai Sándor írói munkássága
4. József Attila költészete
5. Radnóti Miklós költészete
6. Kertész Imre: Sostalanság
7. Weöres Sándor költészete
8. Örkény István: Tóték
9. Pilinszky János költészete
10. Nemes Nagy Ágnes költészete

Print Friendly