Javító vizsga témakörei – német nyelv

9. évfolyam
Témakörök:
1. Származás : bemutatkozás
2. Életkor
3. Család: saját család bemutatása
4. Foglalkozások: családtagok foglalkozásának bemutatása

nyelvtan:
igeragozás: gyenge igék + erős igék ( sein, haben, fahren, laufen, nehmen )
főnévragozás: a főnév alany, tárgyas és részes esete
a birtokos névmások használata
eldöntendő kérdések szerkesztése, ezek megválaszolása
alapvető kérdőszavak használata, kérdések megválaszolása
elöljárószók
módbeli segédigék
számok
szókincs:
alapszókincs

10. évfolyam
Témakörök:
1. lakás
2. házimunka
3. családtagok bemutatása
4. útbaigazítás
5. emberek külső és belső jellemzése

nyelvtan:
a múltidő ( Präteritum, Perfekt)
személyes és visszaható névmások használata
a felszólító mód
a melléknév fokozása és ragozása
kérdésszerkesztés
elöljárószók
kötőszók
alapszókincs 7- 8. lecke

11. évfolyam
Témakörök:
1. lakóhely
2. iskola
3. napirend
4. orvosnál
5. étkezési szokások

nyelvtan:
a múltidő ( Präteritum, Perfekt)
vonatkozó névmások
a passzív használata
évszámok
felszólítás
melléknév ragozása
alapszókincs

12. évfolyam
Témakörök:
1. ünnepek
2. vásárlás
3. sport
4. nyaralás
5. szabadidő
6. időjárás, évszakok

nyelvtan:
feltételes mód, óhajtó mondat
zu+ Infinitiv szekezetek
kötőszók
melléknévi és igei vonzatok

alapszókincs

Print Friendly