Javító- és osztályozóvizsga témakörei – biológia, földrajz

9. OSZTÁLYOS FÖLDRAJZ
1. félév:
I. A világegyetem
1. A Naprendszer
2. A Föld, mint égitest
3. A Hold
4. Tájékozódás a térképpel
II. A geoszférák I.
5. A Föld belső szerkezete
6. A kőzetlemezek mozgása és ezek következményei

a. földrengések
b. vulkanizmus
c. hegységképződés

2. félév
III. A geoszférák II.
7. A légkör anyaga és szerkezete
8. A nagy földi légkörzés
9. A légkör jelentősége és védelme
10. A felszín alatti és felszín feletti vizek
11. Gazdálkodás a vizekkel
IV. A természetföldrajzi övezetesség
12. A forró övezet általános jellemzői
13. A mérsékelt övezet általános jellemzői
14. A hideg övezet általános jellemzői
V. A társadalmi környezet
15. A világ népességének összetétele. földrajzi megoszlása és gyarapodása


10. OSZTÁLYOS FÖLDRAJZ

1. félév
I. Világgazdasági folyamatok
1. A világgazdaság résztvevői és szerepük

a. nemzetgazdaságok
b. transznacionális vállalatok
c. integrációk
d. nemzetközi szervezetek

2. Pénzügyi egyszeregy
II. Európán kívüli kontinensek
3. Az USA világgazdasági szerepe
4. Japán világgazdasági szerepe
5. India, Kína, Brazília szerepe a világgazdaságban

2. félév
III. Európa helye a világgazdaságban
6. Az Európai Unió kialakulása, mai szerepe – Benelux államok
7. Az Egyesült Királyság gazdasági jelentősége
8. Németország gazdasági jelentősége
9. A mediterrán Dél-Európa
IV. Magyarország
10. Hazánk természeti és társadalmi erőforrásai
11. A rendszerváltás társadalmi, gazdasági következményei
12. Az egyes régiók természeti adottságai
V. Globális kihívások
13. Túlnépesedés, népességfogyás
14. Túlfogyasztás és éhezés
15. A geoszférák környezeti állapota és védelme


10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA

1. félév
I. Az élet eredete és fejlődése
1. A földi élet története
II. Mikrovilág
2. A sejtmagnélküli és sejtmagvas egysejtűek
III. A növényvilág
3. A növények testfelépítése
4. A nyitvatermők
5. A zárvatermők

2. félév
IV. Az állatvilág
6. A gyűrűsférgek törzse
7. A puhatestűek törzse
8. Az ízeltlábúak törzse
9. A gerincesek törzse (halak osztálya, kétéltűek o., hüllők o., madarak o., emlősök osztálya)
V. Társulások
10. Populációk és kölcsönhatásaik
11. Ökológiai rendszerek
12. Természetvédelem hazánkban
VI. Etológia
13. Az állatok társas viselkedése
14. Az állatok kommunikációja


11. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA

1. félév
I. A sejtek anyagai
1. Biogén elemek, szervetlen vegyületek
2. Lipidek
3. Szénhidrátok
4. Fehérjék
II. A sejt felépítése
5. A sejt határoló rendszere
6. A sejt anyag átalakító rendszere
7. A sejt információs rendszere
III. A szövetek
8. A szövetek csoportosítása és jellemzői

2. félév
IV. Az ember szervrendszerei
9. A kültakaró
10. A mozgás

a. a csontvázrendszer
b. az izmok

11. A táplálkozás
12. A légzés
13. A vérkeringés
14. A szaporodás (a férfi és a nő)
15. Az érzékszervek (a szem és a fül) felépítése és működése


12. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA

1. félév
I. Genetika
1. A sejtosztódások

a. testi sejtek osztódása
b. ivarsejtek osztódása

2. Öröklődés menetek

a. domináns-recesszív (uralkodó-lappangó) öröklésmenet
b. intermedier (köztes) öröklésmenet

3. Populációgenetika

2. félév
II. Evolúció
4. Az élővilág evolúciójának kezdete
5. Az egyes földtörténeti korok evolúciós jellemzői (óidő, középidő, újidő)
6. Az ember evolúciója
III. Ökológia
7. Ökoszisztéma
8. A populáció és környezete
9. Abiotikus (víz, levegő, fény, fő, talaj) tényezők
10. A populációk kölcsönhatásai
11. A társulások csoportosítása (hazai példákkal)

Print Friendly