Az iskolai közösségi szolgálat

A Kn. törvény 2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti – így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén túl a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kialakításában is szerepet játszik .

Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényen túl a 110/2012. (VI.04) Korm. rendelet (NAT), a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet, a közérdekű önkéntességről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, a 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat (nemzeti önkéntes stratégia 2011-2020), a 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény)

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés.

Megvalósítása:

Iskolai koordinátort jelöl ki az intézményvezető, aki munkaköri feladataként látja el a tevékenységet és felelős:

– a tanulók felkészítéséért, mentorálásért, pedagógiai feldolgozásért

– a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért

  • programszervezésért
  • a már meglévő jó gyakorlatok és ötletek összegyűjtése, helyi és intézményen belüli lehetőségek feltérképezése a tantestület, tanulók, szülők segítségével
  • az éves munkatervben rögzíti a felelősöket, feladatokat,

 

Az iskolában további mentor – aki a tanulók lelki fejlődésével foglalkozik, valamint a fogadó szervezetnél szakmai koordinátor – aki a tanulók munkáját irányítja – vesz részt a folyamatban.

Intézményi kapcsolatok:       

A környező intézményekben végzett önkéntes munkára van lehetőség:

Nagyecsedi Református Egyházközség

Károli Zsuzsanna Házi segítségnyújtó Szolgálat

II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

Városi óvodák

Városi  civil szervezetek

A közösségi szolgálat területei:        

– szociális és jótékonysági (szükség esetén mentort kell biztosítani)

– oktatási

– kulturális és közösségi

– környezet- és természetvédelmi

– közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű

gyermekekkel, idős emberekkel

 

A fogadó szervezetekkel az iskola együttműködési megállapodást köt. A tanulókat és szülőket tájékoztatjuk a választható lehetőségekről, a tanuló önként választhatja ki azt a helyet, tevékenységet, amely számára a legvonzóbb, leghasznosabb, amelyhez kellően motivált.

A 9-11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három évre arányosan elosztva szervezzük meg a legalább 50 órás közösségi szolgálatot. Ettől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

Egy órán 60 perces közösségi szolgálati idő értendő (az utazás nem számítható bele), alkalmanként 1-3 órás időkeretben végezhető.

Figyelembe kell venni, hogy

– 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani,

– 16 éves kor alatt naponta 3, hetente 12 órát tevékenykedhet,

– 16-18 éves kor között napi 4 és fél, heti 18 órát tevékenykedhet a tanuló.

A tanulók egyénileg vagy csoportosan végezhetik a választott tevékenységet, célszerű a párok kialakítása.

 A közösségi szolgálat dokumentálása

A tanulók

– jelentkezési lapot töltenek ki, amely tartalmazza a szülő beleegyező nyilatkozatát is,

– naprakészen kötelesek közösségi szolgálati naplójukat vezetni: mikor, hol, milyen

időkeretben, milyen tevékenységet folytattak, esetleges reflexiók megfogalmazása,

Az érintett osztályfőnökök

– az iskola dokumentumaiban rögzítik  a közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat

– a jelentkezési lapok alapján elkészíti a beosztást

– intézményváltás esetén igazolást ad ki a teljesítésről

– a diák szolgálati naplója alapján naplóban, törzskönyvben, bizonyítványban rögzíti a

teljesített órák számát

– kapcsolatot tart, támogatást nyújt a diákoknak, feldolgozza velük az élményeket

(osztályfőnöki órai beszélgetés, értékelő lap, poszterek, stb)

Akkor adható a tanulónak érettségi bizonyítvány, ha a bizonyítványában szerepel az 50 óra közösségi szolgálat igazolása.

 

Print Friendly