Osztályozó vizsga témakörei – angol nyelv

9. évfolyam

heti 3 óra

Tankönyv: Solutions Elementary  2nd edition  + Munkafüzet      Unit 1. – 6.

Nyelvtan:

 • „be” létige, személyes, birtokos, mutató névmások
 • „have got” szerkezet
 • Az egyszerű jelen (Present Simple)
 • „can” + módhatározó
 • „there is/there are” szerkezet
 • „have to” használata
 • „some/any” + többes számú főnév
 • A folyamatos jelen (Present Continuous)
 • „should/shouldn’t” használata
 • Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek
 • „some/any” + megszámlálhatatlan főnév
 • „be” és „can” az egyszerű múlt időben
 • Az egyszerű múlt (Past Simple) – szabályos igék
 • Rendhagyó igék (Irregular Verbs)
 • Az egyszerű múlt (Past Simple) – állító mondatokban

Témakörők:

 • Bemutatkozás, más ember bemutatása
 • Számok
 • Időpontok, évszakok, hónapok, napok
 • Család
 • Szabadidő
 • Iskola, iskolai élet
 • Öltözködés, divat
 • Ételek, italok, étlap
 • Város (épületek, helyek)
 • Országok, nemzetek

 

10. évfolyam

heti 3 óra

Tankönyv: Solutions Elementary Unit 7.-10 + Munkafüzet

Solutions Pre-Intermediate 2nd edition Unit 1.-3.+ Munkafüzet

Nyelvtan:

 • Az egyszerű múlt (Past Simple) rendhagyó igékkel
 • Megszámlálhatatlan főnevek
 • A mennyiség kifejezése
 • Present Perfect használata
 • „going to” szerkezet
 • A „will” használata
 • Tanácsadás (should)
 • Az egyszerű jelen (Present Simple) és a folyamatos jelen (Present Continuous) használata, összehasonlítása
 • Ige + „…-ing”

Témakörők:

 • Országok, nemzetiségek
 • Életünk eseményei
 • A hétvége eltöltése
 • Ételek és italok, hagyományos ételek, árak
 • Közlekedés, utazás
 • Foglalkozások, munkahelyek
 • Külső- és belső személyleírás
 • Sport
 • Tájleírás (nagyváros és vidék)

 

11. évfolyam

heti 3 óra

Tankönyv: Solutions Pre-Intermediate  Unit 1.-6. + Munkafüzet

Nyelvtan:

Nyelvtan

 • Az egyszerű jelen idő
 • A folyamatos jelen idő
 • Mennyiségi kifejezések (megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek)
 • A melléknév fokozása. A hasonlító szerkezetek.
 • A befejezett jelen idő
 • A jövő idő kifejezése
 • A névelő használata
 • Az igei vonzatok

Témakörök

 • Külső és belső jellemzők (1. lecke)
 • Sport és egészséges életmód (2. lecke)
 • Város és vidék (3. lecke)
 • Filmek, jegyvásárlás (4. lecke)
 • Vásárlás (5. lecke)
 • Technikai eszközök (6. lecke)

 

12. évfolyam

heti 3 óra

Tankönyv: Solutions Pre-Intermediate  Unit 6.-10 + Munkafüzet

Nyelvtan:

 • „will” és „going to” használata
 • Általános feltétel (Zero Conditional)
 • Modális segédigék: „may, might, could”
 • A „must, mustn’t, needn’t” használata
 • A feltételes mondat első típusa (1st Conditional)
 • A feltételes mondat második típusa (2nd Conditional)
 • Kívánság és feltétel kifejezése („I wish…”)
 • Past Perfect használata
 • Függő beszéd (Indirect/ Reported Speech), időegyeztetés, időhatározók
 • Szenvedő szerkezet (Passive Construction)

Témakörők:

 • Modern technológia, elektronikai készülékek
 • Média
 • Testbeszéd
 • Ünnepek
 • Hagyományok és babonák
 • Környezetvédelem, a világ globális problémái
 • Bűnözés
 • Olvasás, könyvek, kiadványok
 • A hivatalos és közvetlen levélírás
Print Friendly