Osztályozó vizsga – kémia

A kérdések témakörei átfogják az éves (ill. féléves) tananyagot.
Használható segédeszközök: Négyjegyű függvénytáblázat, zsebszámológép.

9. évfolyam: Szóbeli követelmények

 

 1. félév

ATOMSZERKEZETI ISMERETEK

 • Atommodellek
 • Az atom felépítése (rendszám, tömegszám, izotóp)
 • Elemi részecskék
 • A természetes és mesterséges radioaktivitás
 • Az elektronburok szerkezete
 • Az elektronhéjak kiépülése

 

KÉMIAI KÖTÉSEK, ANYAGI HALMAZOK

 • Gázok, folyadékok, szilárd anyagok jellemzése
 • A fémes kötés és a fémrács
 • Az pozitív és negatív ionok jellemzése
 • Az ionkötés és az ionrács
 • A kovalens kötés (σ, π, datív kötés)
 • Az atomrács
 • Másodlagos kötések
 • A molekularács
 • Az oldatok
 • Kolloidkémiai alapfogalmak

 

 1. félév

KÉMIAI REAKCIÓK

 • A reakcióhő (reakció-, képződéshő, aktiválási energia, Hess-tétel)
 • Az exoterm és az endoterm reakciók energia diagramjai (katalizátor, inhibitor fogalma)
 • A reakciósebesség
 • A kémiai egyensúly
 • A kémiai egyensúly irányítása
 • A protonátmenettel járó reakciók:
  – a víz, mint sav
  – a víz, mint bázis
  – a víz disszociációja
  – a kémhatás
  – a közömbösítés
 • Elektronátmenettel járó reakciók :
  – a Na és a Cl2 redoxi reakciója
  – a Mg és az O2 redoxi reakciója – az oxidációs szám

 

SZERVETLEN KÉMIA

 • A nemesgázok
 • A hidrogén
 • A halogén elemek és vegyületeik
 • Az oxigén csoport elemei és vegyületei
 • A nitrogén csoport elemei és vegyületei
 • A szén csoport elemei és vegyületei
 • Az alkálifémek és vegyületeik
 • Az alkáliföldfémek és vegyületeik
 • Az földfémek és vegyületeik, az alumínium
 • A vascsoport, a vas
 • A réz és a cink csoport

A szóbeli vizsga tételeinek címjegyzéke

 

 1. félév
 1. Az atom felépítése
 2. A radioaktivitás és jelentősége
 3. Az ionok képződése atomokból, az ionkötés és az ionrács jellemzése
 4. A fémes kötés és a fémrács jellemzése
 5. A kovalens kötés jellemzése
 6. A molekularács és az atomrács jellemzése
 7. A gázok jellemzése és az Avogadro törvény
 8. Az oldatok jellemzése és törvényszerűségei
 9. Kolloidkémiai alapfogalmak

 

 1. félév
 1. Termokémia
 2. A kémiai egyensúly és befolyásolása
 3. Sav-bázis reakciók
 4. Redoxi reakciók
 5. A galvánelemek
 6. Az elektrolízis
 7. A nemesgázok és a hidrogén
 8. A halogén elemek és vegyületeik
 9. Az oxigén csoport elemei és vegyületei
 10. A nitrogén csoport elemei és vegyületei
 11. A szén csoport elemei és vegyületei
 12. Az alkálifémek és vegyületeik
 13. Az alkáliföldfémek és vegyületeik
 14. Az földfémek és vegyületeik, az alumínium
 15. A vascsoport, a vas
 16. A réz és a cink csoport

 

 

10. évfolyam: Szóbeli követelmények

 

A SZÉNHIDROGÉNEK

 1. félév

Az alkánok 

 • Az alkánok általános jellemzése (elnevezés, általános képlet, jellemző reakció)
 • A metán jellemzése (képlet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás, a szubsztitúció fogalma)
 • A kőolaj és a földgáz (keletkezése, lepárlása (meghatározás) a párlatok jellemzése)

Az alkének 

 • Az alkének általános jellemzése (elnevezés, általános képlet, jellemző reakció, származtatás)
 • Az etén jellemzése (képlet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás, az addíció és a polimerizáció fogalma)

Az alkinek 

 • Az alkinek általános jellemzése (elnevezés, általános képlet, jellemző reakció, származtatás) ·Az etin jellemzése (képlet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás, az addíció és a polimerizáció fogalma)

Az aromás szénhidrogének 

 • A benzol jellemzése (képlet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás, a szubsztitúció fogalma)

 

 

 1. félév

OXIGÉN TARTALMÚ SZÉNVEGYÜLETEK

 

Az alkoholok 

 • Az alkoholok általános jellemzése (elnevezés, általános képlet, funkciós csoport, származtatás)
 • Az alkoholok csoportosítása (értékűség, rendűség)
 • A metanol, az etanol, a glikol és a glicerin jellemzése (képlet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás,)

A fenolok 

 • A fenol (képlet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás)

Az éterek

 • Az éterek általános jellemzése (elnevezés, általános képlet, funkciós csoport, származtatás) ·A dietiléter (képlet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás)

 Az aldehidek 

 • Az aldehidek általános jellemzése (elnevezés, általános képlet, funkciós csoport, származtatás, kimutatás)
 • A metenal jellemzése (képlet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás)

A ketonok 

 • A ketonok általános jellemzése (elnevezés, általános képlet, funkciós csoport, származtatás) ·Az aceton jellemzése (képlet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás)

 A karbonsavak 

 • A karbonsavak általános jellemzése (elnevezés, általános képlet, funkciós csoport,)
 • A karbonsavak csoportosítása (szénváz szerint, a szénatomok kötései szerint, értékűség, más funkciós csoportot is tartalmazó)
 • A hangyasav és az ecetsav jellemzése (képlet, tulajdonságok, előfordulás, előállítás, felhasználás)

Az észterek 

 • Az észterek keletkezése, csoportosítása
 • A zsírok olajok jellemzése (eredet, tulajdonság, a zsírsavak, milyensége, előfordulás, előállítás, felhasználás)

A szénhidrátok 

 • A szénhidrátok csoportosítása
 • A szőlőcukor és a gyümölcscukor jellemzése (képlet, tulajdonságok, előfordulás,· előállítás, felhasználás)
 • A keményítő és a cellulóz jellemzése (képlet, egységei, stabilizálás, kimutatás, előfordulás, felhasználás)

 

NITROGÉNTARTALMÚ SZÉNVEGYÜLETEK

Az aminosavak és a fehérjék

 • A fehérjék szerkezete (4 féle), tulajdonságai (viselkedésük hővel, könnyű és nehézfémsókkal, savakkal és bázisokkal szemben), kimutatásuk

 

A szóbeli vizsga tételeinek címjegyzéke

 

 1. félév

 

 1. A kőolaj és a földgáz
 2. Az alkánok és a metán
 3. Az alkének és az etén
 4. A butadién a kaucsuk és a gumi
 5. Az alkinek és az etin ( PVC)
 6. Az aromás szénhidrogének

 

 1. félév
 2. Az alkoholok és a metanol
 3. Az etanol és a többértékű alkoholok
 4. A fenol
 5. Az éterek és a dietiléter
 6. Az aldehidek és a metanal
 7. A ketonok és az aceton
 8. A karbonsavak általános jellemzése és csoportosításuk
 9. A hangyasav és az ecetsav
 10. Az észterek
 11. A monoszacharidok
 12. A di- és poliszacharidok
 13. Az aminosavak és a fehérjék
 14. A műanyagok
 15. Az aminok, amidok és a nitrogéntartalmú heterociklusok
Print Friendly